Stacje benzynowe ponad prawem?

467
Zgodnie z interpretacją resortu pracy, handlem jest również sprzedaż paliw. Odmienne zdanie w tej sprawie ma PIP. Uznała ona, że stacje paliw należy zaliczyć do placówek usługowych, wykonujących prace konieczne ze względu na ich użyteczność społeczną. Z taką interpretacją  nie zgadzają się eksperci, którzy uważają, że stanowisko PIP to skandal. Żaden urząd w postanowieniu nie może podważać przepisów ustawy. W przypadku gdyby doszło do naruszenia prawa, pracownik stacji  będzie mógł się odwołać od decyzji inspekcji do sądu,  natomiast pracodawcom za naruszenie przepisów  grozi grzywna nawet do 30 tys. zł.