Bezpieczne progi

701
Próg na ul. Milenijnej wzbudza wiele kontrowersji, gdyż dla jadących od ronda na skrzyżowaniu z ul. Zawadzką znak ograniczający prędkość i próg są z daleka widoczne, zaś jadących od ul. Ujezdzkiej zaskakuje urządzenie usytuowane tuż za zakrętem. Niektórzy przy gorszej widoczności nawet znaku nie zauważają i odczuwają to natychmiast na zawieszeniu auta. Na próg spowalniający ruch na ul. Długiej narzekają kierowcy jadący do lub od ul. Cegielnianej. Szczególnie uciążliwe jest to dla kierujących samochodami dostawczymi. W przyszłości również na ul. Cmentarnej mogą pojawić się progi spowalniające. Potrzeba jednak trochę czasu na ocenę skuteczności zamontowanych już urządzeń.