Wielki Brat patrzy

698

Docelowo w ZS nr 4 ma być zainstalowanych aż szesnaście kamer, w dwunastce osiem, w Gimnazjum nr 6 oraz w czternastce po cztery. Władze miasta w przyszłym roku planują wystąpić z wnioskiem dotyczącym pozostałych placówek w mieście. Z wyjątkiem SP nr 7, gdyż tam uczęszcza mniej niż 200 uczniów.