Uzyskali zgodę na Zgodną

537

Zdaniem służb wojewody ulica ta nie mogła być powiatową, gdyż jest zbyt niskiej kategorii ważności. Nie była też drogą miejską.  Sprawę rozwiązała Rada Miejska, która w połowie ubiegłego roku podjęła uchwałę o zaliczeniu Zgodnej do dróg gminnych. Zgodę  na przejęcie drogi przez miasto wydały władze powiatowe. Uchwała zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2008 r. Dopiero teraz władze miasta mogą oficjalnie zająć się drogą. Tymczasem sąsiednie ulice Drewniana i Zakątna zyskały nowy wygląd. Natomiast mieszkańcom Zgodnej pozostało tylko czekać. Inwestycja została umieszczona w trzyletnim planie budowy tomaszowskich ulic.