Powstanie strzelnica na medal

705

To ona i jej mąż Piotr, wspólnie z grupą zapaleńców ze „Strzelca” przystąpili do porządkowania terenu. Wiele prac już zostało wykonanych. Jak twierdzi prezes Rzeszutek są już plany finansowe oraz zgromadzone środki. Na początek jakieś sześćdziesiąt do stu tysięcy. Pozwoliłoby to na rozruch tomaszowskiej strzelnicy. W pierwszej kolejności na przygotowanie instalacji elektrycznej, przystosowanie dwóch pomieszczeń – sanitarnego i biurowego oraz uzupełnienie kulomiotów. Broń i plansze zapewnić ma Zarząd Główny LOK. Po uruchomieniu strzelnica dysponować ma 18 stanowiskami strzelniczymi, na początek na 25 i 50 m. Strzelania odbywać się będą z pistoletów i  kbks – ów  pod okiem dwóch uprawnionych do prowadzenia takich zajęć instruktorów.