Targi Pracy w naszym mieście

666
Targi Pracy odbyły się 8 lutego (piątek) w tomaszowskiej „Budowlance”. Skierowane były do osób młodych, poszukujących pracy. Dlatego halę sportową w tym dniu odwiedzali uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Wystawcami prezentującymi swe stanowiska byli głównie tomaszowscy przedsiębiorcy oraz lokalne firmy. Ponadto zaprezentował się Urząd Pracy z naszego miasta oraz 25 Brygada Kawalerii Powietrznej. Młodzież mogła również dowiedzieć się o pracę w zawodzie cukiernik, kelner czy kosmetyczka oraz posłuchać porad fachowców z różnych branż.

Każde stanowisko wystawnicze miało przygotowane ulotki reklamowe. Niestety w większości przypadków wyłącznie ulotka stanowiła zainteresowanie wśród młodzieży. Tylko nieliczni doradcy zawodowi czy sami przedsiębiorcy służyli pomocą, gdyż uczniowie nie zadawali pytań. Był to brak zainteresowania z ich strony, wstyd a może niewiedza, co do planów na przyszłość?

Dla gimnazjalistów to jeszcze zbyt wczesny wiek, aby mogli mieć już wytyczoną drogę zawodową. Jednak Targi Pracy służyły podjęciu takiej decyzji lub nakierowaniu na przyszłą karierę zawodową. Dlatego głównie uczniowie szkół ponadgimnazjalnych tłumnie otaczali ekspozycje

Organizatorzy zapowiadają ponowne zorganizowanie Targów Pracy w przyszłym roku.