Targi Edukacyjne

479
Targi skierowane są do uczniów klas trzecich gimnazjów oraz ich rodziców, czy innych osób zainteresowanych kształceniem w szkołach ponadgimnazjalnych. Na Targach Edukacyjnych swoje oferty przedstawią jednocześnie wszystkie szkoły ponadgimnazjalne, Młodzieżowy Dom Kultury oraz Ochotniczy Hufiec Pracy i Cech Rzemiosł Różnych. Natomiast Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna udzieli pomocy w zakresie doradztwa zawodowego.

Wszystkich gimnazjalistów zapraszamy do tomaszowskiej „samochodówki” 6 marca, w godzinach 12.00 – 18.00.

Organizatorem Targów Edukacyjnych jest Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego.