Muzeum

734
Przy ulicy Świętego Antoniego w Seminarium Nauczycielskim początkowo gromadzono zbiory tylko z zakresu etnografii. Również w prywatnych mieszkaniach Tadeusza Seweryna oraz ks. Kazimierza Olszewskiego (pierwszy kustosz) znajdowały się cenne historycznie eksponaty.

W wyniku II wojny światowej prawie wszystkie eksponaty zostały zniszczone. Pozostały zaledwie 73 eksponaty. Po wojnie odbudową placówki zajął się Jan Piotr Dekowski, umieszczając eksponaty w pomieszczeniu szkolnym przy ul. Św. Tekli 3 (dzisiejsza ulica Barlickiego) Pierwszą stałą wystawę, przedstawiającą sztukę ludową, otwarto w 1947 roku.

W 1950 r. na potrzeby muzeum adoptowano letni pałac w stylu neoklasycznym, wybudowanym przez rodzinę Ostrowskich. Do dnia dzisiejszego mury tego budynku mieszczą zasoby tomaszowskiego muzeum.

Obecnie zgromadzonych jest około 28 tysięcy eksponatów. Na działalność wystawniczą składa się pięć stałych ekspozycji: etnograficzna, archeologiczna, historyczna, przyrodnicza i sztuki. Ponadto organizowane są wystawy czasowe, które gromadzą rodzime eksponaty bądź wypożyczone. Ogólnie corocznie organizowanych jest 10 czasowych wystaw.
Muzeum może poszczycić się wyjątkowym eksponatem: transporterem opancerzonym „Rossi”. Pojazd zatonął w Pilicy w 1945 r., a został wydobyty w 1996.

Muzeum czynne jest codziennie z wyjątkiem poniedziałków w godzinach 10.00 – 15.45.