Ojczyzna opiewana słowami i kreślona pędzlem

723
Organizatorzy konkursu – Miejska Biblioteka Publiczna w Tomaszowie Mazowieckim – zaprasza do wzięcia w nim udziału uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu tomaszowskiego. Patronat nad imprezą przejął Starosta Powiatu Tomaszowskiego Piotr Kagankiewicz.

Uczestnicy mogą składać na adres biblioteki prace literackie (np. esej, wiersz, reportaż, rozprawka) lub plastyczne (np. plakat, rysunek, folder reklamowy, album fotografii) tematycznie związane z hasłem konkursu w terminie do 16 maja 2008 r.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się ok. 29 maja 2008 roku w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. I. Mościckiego 6.

Konkurs ma na celu kształtowanie patriotyzmu lokalnego i szacunku dla dziedzictwa historycznego regionu oraz rozwijanie i promowanie młodych talentów.