Zwolnienia w szpitalu

643
Dotychczas zostało zwolnionych 12 osób, w tym trzem osobom skończył się termin umowy o pracę. Według słów dyrektora szpitala Jacka Chylińskiego łącznie wypowiedzenie otrzyma 56 osób. Dotyczy to personelu pomocniczego i średniego. Dwóch lekarzy złożyło samych wypowiedzenie.

Zwolnienie pielęgniarek jest krokiem koniecznym. „Chciałbym, aby na 1 łóżko pacjenta, przypadało 0,5 pielęgniarki. Jednak w tej chwili jest to niemożliwe”, powiedział podczas XXI sesji Rady Powiatu dyrektor szpitala Jacek Chyliński.

Zmniejszona kadra szpitala może w dużej mierze wpłynąć na funkcjonowanie placówki. Dotyczy to zwłaszcza opieki nad pacjentami. Jednak dyrektor szpitala zapewnia, że nie otrzymał sygnału o nieprawidłowościach w opiece nad chorymi.

Przedstawiona na sesji informacja o aktualnej sytuacji finansowej szpitala, wskazywała na stratę w wysokości 472,418 zł za miesiąc marzec. Jest to kwota niższa od straty za luty o 124,267 zł. Pierwszy kwartał 2008 roku zamknął się stratą w wysokości 1,459,423 zł.