Rusza „Wsparcie”

768
Podczas XXVI Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 30 kwietnia, podjęto jednomyślnie uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu pod nazwą „Wsparcie”. Uczestnicy projektu to grupa 60 osób (43 kobiety i 17 mężczyzn), którzy są osobami bezrobotnymi lub długotrwale bezrobotnymi, z niskim wykształceniem, z nieaktualnymi kwalifikacjami. Wybrani zostali na podstawie wywiadów przeprowadzonych w latach 2007-2008.

Celem projektu jest podniesienie umiejętności i kwalifikacji, niezbędnych do znalezienia pracy. Zorganizowane będą zajęcia z psychologiem oraz doradcą zawodowym, którzy określą predyspozycje bezrobotnego do podjęcia pracy. Poprzez udział w szkoleniach zawodowych beneficjenci zostaną przeszkoleni w zakresie przeciwdziałania złym nawykom czy aktywnego poszukiwania pracy. Ponadto uczestnicy skorzystają z porad kosmetyczki, wizażystki i fryzjera.

Projekt „Wsparcie” powstał na podstawie wniosku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013. Przeszedł on już wstępną ocenę formalną w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi. Wartość projektu to 622 573,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 557 203,00 zł. Planowany czas realizacji projektu to 1 maj – 31 grudzień 2008 r.