Oznakuj rower

716
Sezon letni sprawił, że popularnym środkiem transportu staje się rower. Jednak jest on łatwym obiektem dla złodziei. Aby zapobiec kradzieżom, lub też szybciej odzyskać skradziony rower należy go oznakować.

Działania mające na celu oznakowanie roweru, rozpoczynają się w naszym mieście 8 maja. W godzinach 12.00 – 14.00, należy zgłosić się do budynku policji przy ulicy Oskara Lange 44. Zainteresowani powinni ze sobą zabrać rower wraz z dokumentami potwierdzającymi jego zakup.

Oznakowany pojazd otrzyma certyfikat, na którym będą wypisane dane, marka roweru, jego numer fabryczny oraz specjalny kod nadany przez Straż Miejską.

Znakowanie rowerów będzie odbywać się w drugi i ostatni czwartek miesiąca, w godzinach 12.00 – 14.00.