63 rocznica zakończenia II wojny światowej

761
Uroczystości rozpoczęły się modlitwą za poległych na frontach II wojny światowej. Następnie płk Józef Suchodolski wygłosił przemówienie, w którym przypomniał okoliczności, w jakich zakończono działania wojenne. Wzywał również współczesne władze, polityków, aby krzewili patriotyzm. Po tych słowach odczytano Apel Poległych a żołnierze oddali salwy honorowe. Uroczystość zakończono złożeniem kwiatów pod Pomnikiem Poległych w czasie II wojny światowej oraz innymi pomnikami, znajdującymi się na Cmentarzu Wojennym.

Istnieją rozbieżności co do konkretnej daty zakończenia II wojny światowej w Europie. W Europie Zachodniej oraz w Polsce oficjalnym dniem zakończenia II wojny światowej uznaje się 8 maja. 7 maja 1945 r. Niemcy podpisali kapitulację. Jednak Rosjanie żądali od Niemiec podpisania osobnej kapitulacji. Nastąpiło to o północy z 8 na 9 maja w Berlinie. Dlatego w ZSRR za datę zakończenia działań wojennych uznano 9 maja. Przez 40 lat w Polsce Dzień Zwycięstwa obchodzono 9 maja.