Remont ulicy Mościckiego

700
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi podjął się realizacji inwestycji mającej na celu przebudowę kolejnej ulicy w Tomaszowie Mazowieckim – ulicy Mościckiego. W planach inwestycji, oprócz postawienia sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych w rejonie ZUS-u, jest wymiana nawierzchni chodnik i jezdni oraz powiększenie zatoki autobusowej i parkingowej.

Obecnie trwają pracę nad wymianą nawierzchni chodnika. Natomiast prace związane z frezowaniem nawierzchni jezdni oraz ułożeniem nowej, przewidziane są w połowie czerwca. Wówczas też mają nastąpić utrudnienia w ruchu kołowym.

Ograniczenie ruchu do jednego pasa jezdni to jeden z pomysłów umożliwiających wymianę nawierzchni jezdni. Prace trwałyby kilka dni. Istnieje jednak druga możliwość wykonania tych robót – wyłączenie z ruchu obydwu pas jezdni. Wówczas frezowanie starej nawierzchni jezdni i ułożenie nowej zajęłoby kilkanaście godzin. Roboty te miałby być wykonywane nocą.

Do końca czerwca planowane jest zakończenie przebudowy ulicy Mościckiego.