Twój pomysł na prezencje Placu Kościuszki

669
Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza konkurs, którego celem jest wyłonienie najbardziej interesującej propozycji zagospodarowania przestrzeni Placu Kościuszki. Fragment projektu obejmuje teren o wymiarach 20×20 m. Projekt powinien zawierać szkic wraz z opisem oraz wpisywać się w Koncepcję Programowo Przestrzenną placu, opracowaną na zlecenie Urzędu Miasta.

„Przy projektowaniu należy kierować się zapisami zawartymi w „Szczegółowym opisie osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013”, również wygodą i bezpieczeństwem osób odwiedzających to miejsce, jego atrakcyjnością turystyczną o charakterze produktu turystycznego, także ceną, dostępnością i bezpieczeństwem materiałów, z których miałby być wykonany.”

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego powoła komisje konkursową, która oceni projekty. Zwycięzca otrzyma nagrodę rzeczową, ufundowaną przez władze Miasta Tomaszowa Mazowieckiego a jego dane personalne zostaną zaznaczone na zrealizowanym projekcie.

Projekty należy przesłać do dnia 15.06.2008 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
ul. P.O.W. 10/16
97-200 Tomaszów Mazowiecki
z dopiskiem na kopercie: "Konkurs architektoniczny ”
lub złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta (adres jw.)

Więcej informacji na temat konkursu oraz koncepcja programowo – przestrzenna Placu Kościuszki dostępna jest na stronie Urzędu Miasta: www.tomaszow-maz.pl