Sytuacja finansowa Szpitala nadal krytyczna

706
„Strata netto ogółem za I kwartał 2008 r. w wysokości 1,459,523 zł netto spowodowała wysoki deficyt płatniczy. Z powodu braku środków wzrosły niezapłacone, przeterminowane zobowiązania wobec wierzycieli cywilno – prawnych” – czytamy we wstępnym sprawozdaniu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala za miesiąc kwiecień. Powyższą informację przedstawił dyrektor Szpitala Jacek Chyliński podczas XXII Sesji Rady Powiatu, która odbyła się 15 maja (czwartek).

Starosta Piotr Kagankiewicz nie widzi bezpośredniego zagrożenia obecną sytuacją finansową placówki, które miałoby negatywny wpływ na procesy przekształcenia szpitala w Tomaszowskie Centrum Zdrowia. Zapewnia również, że nie doprowadzi do tego, aby prywatni przedsiębiorcy wykupili szpital. Nie może jednak zapewnić, że jego następca nie dokona prywatyzacji placówki.

Dyskusja nad sytuacją ekonomiczno-finansową Szpitala nie była dość „zacięta” jak to w zwyczaju bywało. Być może spowodowane to było brakiem dyscypliny ze strony Radnych, którzy byli zainteresowani innymi sprawami niż wysłuchaniem tego, co mówił Dyrektor Szpital, Jacek Chyliński.

Podczas XXII Sesji Rady Powiatu, Radni otrzymali ustne zaproszenie na uroczyste otwarcie Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej (OIOM), które odbędzie się 24 maja. Według dyrektora placówki, będzie to najlepiej wyposażony oddział w województwie łódzkim.