Nie maż się – rozmarz się

654
Wydział Edukacji Urzędu Miasta we współpracy z innymi wydziałami i jednostki samorządowymi opracował projekt edukacyjny „Nie maż się – rozmarz się” w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

1100 uczniów z tomaszowskich gimnazjów i szkół podstawowych będzie korzystać z bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Grupę objętych programem uczniów stanowić będą dzieci, które „(..)z powodu trudności wynikających z okoliczności osobistych, społecznych, kulturowych lub ekonomicznych potrzebują szczególnego wsparcia dla realizacji swoich możliwości edukacyjnych”.

Zajęcia pozalekcyjne prowadzone będą we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych w Tomaszowie Mazowieckim. Partnerować im będzie Miejski Ośrodek Kultury oraz tomaszowskie Muzeum. W projekcie wezmą udział również inne instytucje kulturalne: Dzielnicowy Ośrodek Kultury., Ośrodek Kultury TKACZ, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Społeczne Ognisko Muzyczne przy Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Tomaszowie Mazowieckim.

Wartość projektu wynosi 1.491.982 zł. i może być w całości sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.