Z Ośrodkiem Kultury bliżej natury

643
W dniach 11 – 22 sierpień, w godzinach 10.00 – 15.00, zostanie przeprowadzona akcja „Z Ośrodkiem Kultury bliżej natury” . W programie:

11. 08 – „W poszukiwaniu wartości – zajęcia integracyjne”
– wprowadzenie uczestników projektu w tematykę, w której uczestniczą. Dostarczenie podstawowych wiadomości na temat picia alkoholu i innych używek – spotkanie z przedstawicielem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
– wspólne sadzenie drzewek na placu DOK: do codziennej ich pielęgnacji zobowiązani są uczestnicy zajęć;
– mini posiłek;
– zajęcia plastyczne pod hasłem „Papierosy i alkohol są chemiczną pułapką. Nie daj się w nią złapać!” – projekt na plakat promujący zdrowy tryb życia.

12. 08 – „ W zgodzie z naturą”
– piesza wyprawa do Skansenu Rzeki Pilicy i na Niebieskie Źródła;
– zwiedzanie obiektów Skansenu;
– ognisko z pieczeniem kiełbasek na terenie Skansenu;
– spotkanie z przedstawicielem policji – omówienie prawidłowego poruszania się po ulicach pozbawionych chodników dla pieszych oraz ograniczonego zaufania w kontaktach z nieznajomymi, zabawy edukacyjne – wartości dla których warto żyć „Miłość, Wolność, Przyjaźń, Radość”

13. 08.- „Chrońmy siebie i naturę – radość bez używek” – zajęcia na terenie Ośrodka
– poznawanie równowagi własnego ciała – zajęcia uświadamiające uczestnikom znaczenie zachowania równowagi fizycznej i psychicznej z wykorzystaniem zabaw i ćwiczeń tanecznych , sportowych i plastycznych;
– ukazanie uczestnikom różnorodności swoich uczuć, nauka akceptowania uczuć przeżywanych przez inne osoby – zabawy i zajęcia teatralne, wspólne przygotowanie scenariusza przedstawienia o tematyce antyalkoholowej i antynarkotykowej, zabawy dramowe;
– mini posiłek;
– zajęcia w grupach: zabawy sportowe, plastyczne, teatralne, muzyczne, ceramiczne

14.08 – „Osobliwości wokół nas” ( wyprawa całodniowa )
– wyprawa autokarowa do Bałtowskiego Parku Jurajskiego
* zwiedzanie Parku o raz Muzeum Jurajskiego
* zabawy w Parku Jordanowskim
* udział w warsztatach geologiczno – plastycznych
* obiad
* przejażdżka kolejką po Bałtowie

18. 08 – „Dylu Dylu na Badylu – wakacje bez ryzyka” – zajęcia na terenie Ośrodka
– jak w konstruktywny sposób spędzić wolny czas: propozycje alternatywnych do znanych form spędzania wolnego czasu: zabawy muzyczno – rytmiczne, zabawy taneczne, realizacja mini przedstawienia o tematyce profilaktycznej
– mini posiłek;
– konkurs plastyczny pod hasłem „Nie truj się!”
– spotkanie z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej na temat prawidłowych zachowań w chwilach zagrożenia

19.08 – „Cybernetyczny Świat Wokół Nas”

– wyprawa autokarowa do Łodzi
* zajęcia w Interaktywnym Centrum Nauki i Techniki EXPERYMENTARIUM
* seans filmowy w Ciemna City „Podwodny świat ( film trójwymiarowy)
* mini poczęstunek

20.08 – „Jestem sprawny – Dzień Olimpijczyka”
– przybliżenie idei organizacji Olimpiady, jej główne przesłania i cele ( pokój, zdrowie, szlachetne współzawodnictwo)
– zabawy i konkurencje skoczno, bieżno, rzutne promujące zdrowy styl życia, uczące panowania nad emocjami, „zdrowej” rywalizacji
– mini posiłek;
– wręczenie medali i nagród

21.08 – „Chrońmy siebie i naturę”

– wyprawa autokarowa do Rogowa
* spacer z przewodnikiem po Arboretum;
* mini posiłek;
* zajęcia edukacyjne o tematyce przyrodniczej ( zapoznanie z gatunkami grzybów i owoców leśnych o działaniu halucynogennym; informacje dot. szkodliwości i skutków ubocznych spożycia takich gatunków)

22. 08 – „Żyjemy naturalnie, bawimy się fajnie” – zajęcia na terenie Ośrodka
– uroczyste zakończenie akcji;
– podsumowanie programu;
– wręczenie upominków dla najbardziej aktywnych uczestników;
– prezentacja zrealizowanego w trakcie zajęć mini przedstawienia o tematyce profilaktycznej;
– przedstawienie teatralne „Japońska baśń” w wykonaniu Teatru NARWAL z Białegostoku;
– warsztaty teatralne
– ognisko z pieczeniem kiełbasek.
( proponowane zajęcia na terenie Ośrodka mogą zostać rozszerzone o wyjścia poza placówkę)

Nauka konstruktywnego spędzania wolnego czasu bez alkoholu, narkotyków i innych używek w zgodzie z otaczającą nas naturą prowadzona przez wykwalifikowaną kadrę poprzez dobrą zabawę w super atmosferze!

KOSZT: 50,00 zł od osoby
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

WIĘCEI INFORMACJI ORAZ ZAPISY: DZIELNICOWY OŚRODEK KULTURY, 97 – 200 TOMASZÓW MAZ
UL. GMINNA 37/39 TEL./FAX: (044) 723 15 15


Projekt realizowany dzięki dofinansowaniu Gminy Miasto Tomaszów Maz. z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i ich Bliskich.