Znane są wyniki matur

808
1051 tegorocznych absolwentów z ośmiu szkół powiatu tomaszowskiego przystąpiło do egzaminu maturalnego. Język polski był przedmiotem obowiązkowym na maturze. Natomiast z przedmiotów dodatkowych, największym zainteresowaniem cieszyła się geografia i język angielski. Spoza planu nauczania maturzyści wybierali historię sztuki, historię muzyki i język rosyjski.

W powiecie tomaszowskim maturę zdało tylko 77,2% uczniów (66 osób nie zdało matury ustnej). W I i II L.O. zdawalność była największa. W szkołach tych maturę pisemną nie zdało dwoje uczniów, po jednym w każdej szkole.

123 uczniów, którzy nie otrzymali świadectwa maturalnego, może zdawać maturę w terminie poprawkowym w sierpniu bieżącego roku. Warunek ten obejmuje uczniów, którzy przystąpili do egzaminu ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i z jednego z nich nie osiągnęli wymaganego 30 % progu zaliczeniowego.

Dla porównania w ubiegłym roku maturę pisemną zdało 94,89% uczniów a 27 osób wynikiem negatywnym zakończyło maturę ustną.