Konkurs dla filmowców amatorów

907
Klub Filmowy TOMOFFAN przy Młodzieżowym Domu Kultury w Tomaszowskie Mazowieckim, zaprasza wszystkich filmowców amatorów do udziału w I Tomaszowskim Przeglądzie Krótkich Filmów „TOMOFFAN”.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie dowolnej ilości filmów (każdy z nich nie może trwać dłużej niż 3 minuty) o wybranej tematyce. Technika wykonania filmu jest dowolna. Brane pod uwagę będą również filmy zarejestrowane telefonem komórkowym.

Zgłoszenie powinno zawierać kopię filmu w postaci cyfrowej na płycie CD lub DVD opisanej godłem w jednym z formatów: divx, xvid, video CD, wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj oraz podpisane oświadczenie o prawach autorskich.

Do 10 września 2008 należy przesłać zgłoszenia lub dostarczyć osobiście na adres
Młodzieżowy Dom Kultury
w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 3
97-200 Tomaszów Mazowiecki.

Patronat nad konkursem objął Starosta Powiatu Tomaszowskiego i Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Medialnie konkurs będzie wspierał tomaszowski portal www.tomaszow.pl.