Rondo otwarte dla ruchu

414
W miniony piątek (8 sierpnia) zostało otwarte nowe rondo u zbiegu ulic św. Antoniego, Granicznej i Langego. Mimo, że trwają jeszcze prace wykończeniowe to ruch kołowy odbywa się prawidłowo. W ten sposób miasto „uwolniło” się od korków, które powstawały w wyniku realizowania inwestycji drogowej.

Budowę ronda rozpoczęto 26 kwietnia b.r. Miało zostać oddane do użytku 15 lipca. Jednak tak się nie stało. W wyniku prawie miesięcznego opóźnienia, firma odpowiedzialna za to, prawdopodobnie zostanie obciążona karą w wysokości 140 tys. zł.

Nowo powstałe rondo jest największą inwestycją drogową powiatu w 2008 roku. Koszt budowy zamknął się w kwocie prawie 3 mln 174 tys. zł.