Szpital z reformami

697
Podczas XXV Sesji Rady Powiatu, która odbyła się 26 sierpnia, nie zabrakło punktu, który wzbudza najwięcej emocji, czyli informacji o aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Rejonowego. Dyrektor placówki Jacek Chyliński przekazał pozytywną wiadomość: przez ostatnie dwa miesiące nie wzrósł dług szpitala. Widać tendencję malejącą, co do średniomiesięcznej straty na działalności gospodarczej. Strata netto na działalność gospodarczą za siedem miesięcy zmalała do kwoty 176, 314 zł. Jednak całkowite zadłużenie szpitala jest nadal groźne dla funkcjonowania placówki, gdyż wynosi ponad 50 mln. „Walczymy, ale sytuacja nie jest zadawalająca” stwierdził dyrektor szpitala Jacek Chyliński.

Na ujemny wynik finansowy szpitala wpłynęły również koszty komornicze w wysokości 10 tys. zł. Wierzycielami są pracownicy szpitala, którzy wystąpili do komornika o należne im pieniądze.

Sytuacja ekonomiczna szpitala spowodowała podjęcie decyzji o likwidacji placówki i utworzeniu spółki prawa handlowego pod nazwą Tomaszowskie Centrum Zdrowia, którego właścicielem jest Powiat Tomaszowski. 6 sierpnia powołano Radę Nadzorczą, która na prezesa spółki wybrała doktora nauk medycznych Jana Krakowiaka. Nie wszyscy radni mieli okazję poznać nowego prezesa, dlatego został on oficjalnie przedstawiony radnym powiatowym. 

Prezes Tomaszowskiego Centrum Zdrowia zwrócił uwagę na usprzętowienie szpitala. Według Jana Krakowiaka należy wymienić przede wszystkim USG, rentgen, 40-letni stół operacyjny. „Z dniem 1 stycznia trzeba szpital doposażyć”, obiecuje nowy prezes. Zapewnia on również, że nie przewiduje likwidacji oddziałów. W obecnych oddziałach mają natomiast być wykonywane dodatkowe świadczenia w postaci wykonywania zabiegów onkologicznych, ortopedycznych oraz świadczeń alergologicznych. Plotką natomiast jest twierdzenie, że powstanie oddział dermatologiczny.

Tomaszowskie Centrum Zdrowia swoją działalność medyczną ma rozpocząć od 1 stycznia 2009 roku.