Uroczyście na cmentarzu

598
Uroczystości na Cmentarzu Wojennym poprzedziła msza święta w kościele p.w. Błogosławionej Jadwigi Królowej w intencji osób, które zginęły w okresie II wojny światowej w obronie kraju, a w szczególności tomaszowian, którzy przelali krew za wolność ojczyzny.

Na Cmentarzu Wojennym, gdzie oddano hołd bohaterom II wojny światowej, licznie zgromadziła się młodzież. Fakt ten w szczególności ucieszył prezesa Stowarzyszenia "Rodzin Katyńskich" Zbigniewa Menke: „Nie możemy zapomnieć o naszej polskiej historii, chociaż tragicznej”. To właśnie o niej powinna pamiętać młodzież, która będzie tworzyć nową historię kraju i miasta. 
 
W ramach obchodów 69 rocznicy wybuchu II wojny światowej 5 września odbył się I Marsz „Szlakiem Obrońców Tomaszowa Mazowieckiego z ’39 roku i Miejsc Pamięci Narodowej”. Wzięło w nim udział około 800 uczniów ze wszystkich gimnazjów i szkół ponagimnazjalnych powiatu tomaszowskiego, oraz młodzież zrzeszona w Związku Harcerstwa Polskiego i Związku Strzeleckim "Strzelec". W tym dniu uczniowie złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze w 15 miejscach pamięci narodowej na terenie miasta i na Cmentarzu Wojennym.