Wyróżniono kroniki strażackie

611
„To piętnasty konkurs kronik. Specjalnie zrobiliśmy go w Tomaszowie, bo tutaj jest specjalny klimat dla ochotniczych straży pożarnych” powiedział prof. Piotr Matusak, członek Komisji Historycznej Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP (ZG ZOSP RP) podczas uroczystości podsumowujących XV Ogólnopolski Konkurs Kronik i XV Konkurs na pamiętniki, wspomnienia, relację i opracowania „Z dziejów OSP”

Ponad 120 kronik z wszystkich województw zostało rozłożonych na holu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w dniu 28 września. Tego dnia strażacy-kronikarze prezentowali swoje dzieła, które mają nie tylko wartość historyczną, ale również edukacyjną, pokazują wydarzenia, w jakich uczestniczyła brać strażacka, są również odzwierciedleniem sytuacji gospodarczej i ekonomicznej danego regionu czy samorządu.

Najstarsze kroniki, które wpłynęły na konkurs sięgają XIX wieku. Leonarda Bogdan, dyrektor biura ZG ZOSP RP, zwróciła uwagę na aspekt wielopokoleniowy kronik. W procesie ich tworzenia biorą udział całe rodziny, a funkcja kronikarza przekazywana jest z „ojca na syna”. W tym momencie nie można zapomnieć o tym, że kroniki prowadzą również kobiety-strażaczki i to głownie one dbają o wygląd estetyczny ksiąg. 

Jednak nie tylko oprawa graficzna była brana pod uwagę podczas oceniania przez komisję kronik. Liczyła się również wartość merytoryczna, historyczna, edukacyjna oraz systematyczność. Nagrodzono łącznie 23 kroniki, a ponad 50 wyróżniono.

Strażacy, którzy przyjechali na XV Ogólnopolski Konkurs Kronik mieli okazję zapoznać się z naszym regionem. Odwiedzili m.in. Wolbórz, Tomaszów Maz. oraz Szaniec Hubala w Anielinie. Jak podkreśliła Leonarda Bogdan, spotkania strażaków mają na celu również wymianę doświadczeń.

Podsumowanie Ogólnopolski Konkurs Kronik odbyło się po raz pierwszy w Tomaszowie Maz. Wpłynęła na to m.in. druhna Alicja Puchalska z OSP Białobrzegi, której kronika jest rokrocznie wyróżniana na tych konkursach.

Organizatorem XV Ogólnopolski Konkurs Kronik był Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, wspólnie Urzędem Miasta Tomaszowa Mazowieckiego wraz z Starostwem Powiatowym.