Skwer Niepodległości

1077
„Skwer Niepodległości” taką nazwę będzie nosił skwer mieszczący się przed tomaszowskim magistratem u zbiegu ulic: Mościckiego i P.O.W. Z inicjatywą nadania takiej nazwy wystąpiło Muzeum w Tomaszowie Maz., Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Tomaszowie Maz. oraz Koło Polskiego Towarzystwa Historycznego w Tomaszowie Maz.

W końcu lat dwudziestych ubiegłego stulecia znajdowała się w tym miejscu płyta pamiątkowa, poświęcona bohaterom lat 1914-1921. Zniszczona jednak została przez hitlerowska armię w październiku 1939 roku. Podczas XXXI sesji Rady Miejskiej radni wyrazili zgodę na umieszczenie pamiątkowej płyty na terenie „Skweru Niepodległości”.

Nadanie nazwy to kolejna uchwałodawcza inicjatywa obywatelska. Pierwsza miała miejsce podczas nadawania nazwy rondu imienia tomaszowskich Olimpijczyków, wybudowanego u zbiegu ulic Langego, św. Antoniego i Granicznej.