Nowi słuchacze TUTW

744
Blisko 130 osób uczęszcza na zajęcia, jakie proponuje Tomaszowski Uniwersytetu Trzeciego Wieku (TUTW). Wczoraj (7 października) w auli Filii Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się uroczyste otwarcie roku akademickiego 2008/2009. Nowi słuchacze otrzymali indeksy TUTW oraz złożyli uroczyste ślubowanie. Podczas spotkania prof. dr hab. Henryk Maciołek odczytał wykład inauguracyjny pt. „Zadania dla nauki XXI wieku”.

W tym roku akademickim zostaną utworzone nowe sekcje: taneczna i turystyczno-krajoznawcza. Ponadto słuchacze TUTW będą uczęszczać na spotkania w sekcjach: plastycznej, językowej, wokalnej, informatycznej, rekreacyjnej. 

Polska ma najmłodszych emerytów w Europie. W efekcie tych przemian nasi emeryci mają niezaspokojone potrzeby samokształcenia, poznawania środowiska, poszerzania wiedzy i umiejętności, wykonywania społecznie użytecznych działań. Wreszcie potrzeby stymulacji sprawności psychicznej i fizycznej, a także możliwości realizacji młodzieńczych marzeń, które były dotychczas nie do pogodzenia z życiem zawodowym i obowiązkami wobec rodziny” powiedziała prezes TUTW KrystynaWilk. Fenomen uniwersytetów trzeciego wieku, sprawia, że stale wzrasta liczba słuchaczy.

Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął swoją działalność w 2006 roku przy Miejskim Ośrodku Kultury (MOK), z inicjatywy dyrektorki MOKu Ewy Biazik i współudziale kadry ośrodka.