Tomaszowskie Biuro Porad Obywatelskich

657

„W tych dniach szczególnie wspominamy Ojca Świętego Jana Pawła II. Wznoszone są pomniki ku Jego czci. Ojcu Świętemu dedykowane są ulice, place, szkoły. Instytucje prywatne i publiczne zabiegają o Jego honorowy patronat. Ale wydaje mi się, że Jan Paweł II potrzebuje także pomnika w formie konkretnej pomocy ludziom, nad którymi zawsze się pochylał” powiedział podczas uroczystego otwarcia Biura Porad Obywatelskich biskup Ireneusz Pękalski. 

Instytucja mieści się w podziemiach kościoła przy ulicy Niskiej 81 w Tomaszowie Mazowieckim. Osoby długotrwale bezrobotne, matki samotnie wychowujące dzieci, osoby uzależnione, niepełnosprawne czy z różnorakimi problemami osobistymi i zawodowymi będą mogły uzyskać tam fachową pomoc. Specjaliści oddelegowani z MOPSu, PCPRu i Urzędu Miasta oraz wolontariusze będą pełnić dyżury od poniedziałku do piątku. Poniżej jeszcze raz przedstawiamy grafik dyżurów specjalistów:

– Doradca zawodowy Poniedziałek 13:30-15:30 i Środa 13:30-15:30

(doradztwo zawodowe, poradnictwo personalne, pomoc osobom bezrobotnym i chcącym się przekwalifikować)

– Specjalista od spraw uzależnień Poniedziałek 18:30-19:30 i Piątek 18:30-19:30

(pomoc dla osób i rodzin z problemem alkoholowym);

– Pracownik Socjalny Wtorek 13:30-15:30 i Czwartek 13:30-15:30

(porady z zakresu udzielania pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych, stypendiów socjalnych);

– Prawnik Wtorek 13:30-15:30 i Czwartek 13:30-15:30

(porady prawne, pisma urzędowe, odwołania, przepisy urzędowe)

– Psycholog Poniedziałek 16:00-18:00 i Czwartek 16:00-18:00

(poradnictwo, wsparcie, sytuacje kryzysowe, diagnoza, problemy wychowawcze,  problemy szkolne)

– Duszpasterz Wtorek 16:00-17:30 i Czwartek 16:00-17:30

(wsparcie, poradnictwo, rozmowa, sytuacje kryzysowe, problemy wychowawcze).


„Biuro Porad Obywatelskich zrodziło się z potrzeb mieszkańców naszego miasta. Instytucji, która łączyłaby w sobie tyle jednostek to w Tomaszowie nie ma. (…) Jest to szeroka gama pomocy ludziom, którzy znajdują się w potrzebie, którzy często nie potrafią pokonać progu urzędu. Tutaj mamy możliwości, że w jednym miejscu są przedstawiciele różnych urzędów, instytucji, które mogą pomagać człowiekowi”
deklarował ks. Grzegorz Chirk, odpowiedzialny za utworzenie Biura Porad Obywatelskich.

Ten „Żywy Pomnik Pamięci” powstał z inicjatywy Stowarzyszenia FESTIVITA, którego działalność obejmuje również prowadzenie szkoły języków obcych, zajęć dla osób, które chcę pogłębić swoje zainteresowania oraz propagowanie wolontariatu, w szczególności hospicyjnego.