Sprzęt sportowy od prezydenta

617
Kwota 35.000 zł to nagroda Prezydenta Miasta przyznana tomaszowskim placówkom za osiągnięcia sportowe w roku 2007/2008. Szkoły i gimnazja otrzymają pieniądze na zakup sprzętu sportowego. Wysokość nagrody dla poszczególnej placówki zależy od miejsca zajętego w łącznej punktacji w zawodach sportowych organizowanych przez Miejski Szkolny Związek Sportowy w roku szkolnym 2007/2008. Zatem wspomniana nagroda pieniężna będzie się wahać od 1.900 do 4.200 zł.

50.000 zł otrzyma Szkoła Podstawowa nr 7 na zakup wyposażenia nowowybudowanej sali sportowej. Wcześniej szkoła otrzymała już 35.000 zł. Środki pochodzą z 0, 6% rezerwy subwencji oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wniosek w tej sprawie wcześniej przygotował Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.