Znicz 2008

698
Od 31 października do 2 listopada przeprowadzona zostanie policyjna akcja pod kryptonimem „Znicz 2008”, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego w rejonach cmentarzy.

Dodatkowe patrole policji, straży miejskiej i żandarmerii mają przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa. Dodatkowym sposobem jest wprowadzenie ograniczeń w rejonach ulicy Smutnej i Dąbrowskiej, gdzie znajdują się cmentarze.

Wyłączona z ruchu będzie część ulicy Cmentarnej od skrzyżowania z ulicą Długą. Zakaz wjazdu dotyczy również ul. Długiej od skrzyżowania z ulicą Cegielnianą oraz ul. Ugaj od ulicy Cekanowskiej i Cmentarnej. Natomiast na całej długości ulicy Dąbrowskiej będą występowały znaki zakazujące zatrzymywanie się. Ma to na celu udrożnienie ulicy.

Zwolnieni z ograniczeń będą osoby prowadzące tam działalność gospodarczą, mieszkańcy ulic sąsiadujących z cmentarzem, osoby niepełnosprawne wraz opiekunami oraz księża. Osoby te powinny mieć przy sobie stosowny dokument.

Chciałbym zaapelować do wszystkich kierujących, jak i pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności, wyobraźnię, poszanowanie prawa i dostosowanie się do poleceń kierujących ruchem” powiedział Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowe KPP podinspektor Wiesław Surgot.