Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego Pracowników Oświaty

613

Kategorie: kobiety/męźczyźni (do 45 lat, pow.45 lat)

Udział w turnieju prosimy zgłaszać na nr. tel. 660 975 201 lub przed rozpoczęciem imprezy do godz. 9:30.

W turnieju mogą uczestniczyć pracownicy oraz emeryci oświaty (nauczyciele, administracja, obsługa).

Obowiązuje ubiór sportowy oraz obuwie sportowe z jasną podeszwą.

Serdecznie zapraszamy.