XII edycja o tytuł Dobroczyńca Roku rozpoczęta

667

Już po raz kolejny duże, średnie i małe firmy zostaną uhonorowane za szczególnie wartościową działalność społeczną prowadzoną samodzielnie lub we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Do konkursu mogą być zgłaszane wszystkie firmy oraz fundacje założone przez firmy, które w roku 2008 realizowały działania społeczne we współpracy z organizacjami pozarządowymi, wspierały je merytorycznie, finansowo, rzeczowo oraz świadcząc usługi, a także firmy, które swojej aktywności społecznej nadały charakter strategiczny.
Firmy lub fundacje utworzone przez firmy mogą być nominowane do tytułu „Dobroczyńca Roku” za pośrednictwem wniosków nominacyjnych dostępnych na stronie
www.dobroczyncaroku.pl.

Nominacje można zgłaszać w następujących kategoriach:

1. tematycznych (zgłoszenia może dokonać organizacja pozarządowa):
a. „Ekologia”
b. „Edukacja”
c. „Kultura i sztuka”
d. „Zdrowie”
e. „Pomoc społeczna”
 

2. „Lokalny wymiar społecznego zaangażowania firmy” (zgłoszenia może dokonać organizacja pozarządowa z siedzibą na terenie do 50 000 mieszkańców lub Lokalna Organizacja Grantowa)
 

3. „Strategiczne programy społecznego zaangażowania firmy” (zgłoszenia może dokonują same firmy lub fundacje utworzone przez firmy).

W konkursie będą nagradzane przede wszystkim długofalowe projekty o nowatorskim charakterze oraz – w przypadku działań realizowanych we współpracy ze stowarzyszeniami lub fundacjami – projekty partnerskie, obliczone na współpracę między sektorem biznesu a organizacjami pozarządowymi.

Zgłoszenia można nadsyłać do 20 stycznia 2009 roku. Decyduje data stempla pocztowego.

Darczyńcą tegorocznej edycji Konkursu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwa firma Ernst & Young. Patronat medialny nad Konkursem objęli: portal organizacji pozarządowych ngo.pl, miesięcznik Forbes, portal Money.pl oraz telewizja TVN CNBC Biznes. Strategię działań media relations Konkursu opracowała i realizuje agencja Network PR. Partnerami jedenastej edycji są Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, Business Centre Club oraz Polska Rada Biznesu.

8 grudnia o godzinie 12:00 w TVN CNBC Biznes zostanie wyemitowany program Biznes Lunch, w którym wezmą w nim udział laureaci ostatnich edycji Konkursu o tytuł "Dobroczyńca Roku". Wraz z ekspertami będą rozmawiać o korzyściach płynących ze społecznej odpowiedzialności biznesu, przepisach prawnych regulujących tę działalność i swoich własnych doświadczeniach z nią związanych.

Serdecznie zapraszamy do oglądania programu!

Więcej informacji na stronie: www.dobroczyncaroku.pl
Kontakt: konkurs@dobroczyncaroku.pl
(022) 622 01 22, wew. 16 lub 17