Z literaturą kryminalną na Ty

804
Miejska Biblioteka Publiczna w Tomaszowie Mazowieckim im. Teresy Gabrysiewicz-Krzysztofikowej otrzymała 3.000,00 zł z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Literatura i czytelnictwo (Priorytet 1 – Promocja literatury i piśmiennictwa kulturalnego) na realizację projektu Morderstwo w bibliotece – popularyzacja literatury kryminalnej

Zadanie to realizowane będzie w terminie od 02.03.2009 r. do 17.07.2009 r. Tworzy je cykl imprez kulturalnych mających na celu tworzenie warunków do rozwoju czytelnictwa i promocji literatury kryminalnej przeznaczonych dla mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego. 

Celem głównym zadania "Morderstwo w bibliotece-popularyzacja literatury kryminalnej" jest propagowanie czytelnictwa, zwiększenie zainteresowania literaturą kryminalną oraz zachęcenie beneficjentów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. 

Udział w przewidzianych w projekcie spotkaniach autorskich wzbogaci wiedzę beneficjentów na temat gatunku i twórczości autorów powieści kryminalnych. Konkursy: Internetowy „Zagadki kryminalne” oraz Literacki „Kryminał wszech czasów” pobudzą aktywność twórczą uczestników. W trakcie realizacji poszczególnych etapów projektu (tzn. promocji i konkursie „Zagadki kryminalne”) zostanie wykorzystany Internet. W skład zespołu projektowego wejdą pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej, którzy aktywnie uczestniczyli już w pracy nad realizacją zadań dotowanych ze środków MKiDN .

Wyżej wymienione zadanie zakłada wykorzystanie innowacyjnych, pobudzających aktywność beneficjentów form pracy z czytelnikiem takich jak: 

1. Internetowy konkurs „Zagadki kryminalne” – W marcu na stronie biblioteki www.mbptomaszow.pl zostanie umieszczona lista pytań dotyczących powieści kryminalnych (gatunku, treści, bohaterów, autorów). Uczestnicy konkursu pocztą e-mail lub osobiście będą mogli przekazywać organizatorowi odpowiedzi na pytania konkursowe. Wśród osób biorących udział w konkursie, które odpowiedzą na największą ilość pytań, zostaną przyznane trzy nagrody finansowe oraz nagrody książkowe (w przypadku dużej liczby uczestników odbędzie się losowanie). 

2. Konkurs Literacki „Kryminał wszech czasów” – Wśród uczestników konkursu, którzy będą mieli za zadanie napisać esej (prace konkursowe na temat ulubionej powieści kryminalnej nie przekraczające 1 strony tekstu prozą), Jury wyłoni trzech zwycięzców i przyzna nagrody. 

Uroczyste wręczenie nagród obu konkursów odbędzie się w końcowym etapie projektu.

3. Trzy spotkania z autorami powieści kryminalnych: Rafałem Dębskim, Mariuszem Czubajem, Zygmuntem Miłoszewskim.

Patronat Medialny nad projektem objął Serwis internetowy „Zbrodnia w Bibliotece” (www.zbrodniawbibliotece.pl)