Zamiast poboru kwalifikacja wojskowa

722

Obowiązkowo do kwalifikacji wojskowej powinni stawić się 19 –letni mężczyźni (ur. w 1990 r.), oraz mężczyźni urodzeni w latach 1985 – 1989, którzy dotychczas nie stawiali się do poboru. Weryfikacji podlegają również osoby, które uznane zostały ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolne do odbycia służby wojskowej oraz te, które złożyły wnioski o ponowne ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej, a nie zostały wcześniej przeniesione do rezerwy.

Kwalifikacji wojskowej podlegają również kobiety urodzone w latach 1981 – 1990, które w bieżącym roku szkolnym kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych. To samo dotyczy studentek szkół wyższych morskich, które złożyły pisemny wniosek do wójta (odpowiednio do burmistrza, prezydenta miasta) o wezwanie ich do kwalifikacji wojskowej wraz z zaświadczeniem rektora wyższej szkoły morskiej o pobieraniu nauki w tej szkole oraz jego zgodą na odbywanie zajęć wojskowych.


Ponadto w badaniach mogą wziąć udział ochotnicy, którzy ukończyli 18 lat życia, bez względu na płeć.

Wszyscy, którzy przystąpią do kwalifikacji zostaną przeniesieni do rezerwy i tym samym otrzymają dokument potwierdzający uregulowanie stosunku do służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa różni się od tradycyjnego poboru tym, że kładziony jest większy nacisk na czynności związane z naborem do ochotniczych form służby wojskowej.  Ponadto to zasadniczy krok w kierunku uzawodowienia armii.