Nowy komendant tomaszowskiej policji

890
„Chciałbym poprawić wizerunek naszej tomaszowskiej komendy. Chciałbym ażeby ciągle wzrastało zaufanie społeczne do policji, chcę wprowadzić normalną atmosferę pracy dla policjantów i pracujących tu pracowników cywilnych” – takie nadzieje względem nowo objętego stanowiska wyraził Komendant Policji w Tomaszowie Mazowieckim nadkom. Mirosław Domański.

Podczas uroczystości, która odbyła się 6 kwietnia w KPP w Tomaszowie, nadkom. Mirosław Domański przejął funkcję komendanta tutejszej policji. Tym samym zastąpił insp. Marka Łysakowskiego, który przeszedł na emeryturę. O trafności wyboru na stanowisko komendanta powiedział inspektor Marek Działoszyński Komendant Wojewódzki Komendy Policji w Łodzi: „Obejmował Komendę Policji w Starachowicach w okresie bardzo trudnym, zrobił tam swego rodzaju porządek, nadał ludzkie twarze tejże komendzie. Chciałbym, żeby takie same doświadczenia przeniósł tutaj do komendy tomaszowskiej. Oczywiście nie mówię, że do tej pory było tutaj źle, ale zawsze można zrobić coś lepiej”.

Nadkom. Mirosław Domański, rodowity tomaszowianin, służbę w policji pełnił od 1988 roku. Początkowo, jako dzielnicowy pracował w komendzie w Tomaszowie. Również tutaj pracował, jako technik kryminalistyki i funkcjonariusz sekcji dochodzeniowo-śledczej. Po 12 latach został przeniesiony do nowopowstałego Centralnego Biura Śledczego do Warszawy, gdzie przez 6 lat zajmował się zwalczaniem zorganizowanej przestępczości narkotykowej. W roku 2006 został komendantem w Starachowicach, a obecnie objął stanowisko komendanta w Tomaszowie Mazowieckim. Interesuje się wędkarstwem i turystyką górską.