W Tomaszowie nie ma zagrożenia pandemią świńskiej grypy

959
Od miesiąca głośnym faktem jest pojawienie się licznych zachorowań na świńską grypę. Zaczęło się od Meksyku, następne przypadki zachorowań wykryto m.in. w USA, Szkocji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii. Obecnie do tej listy dołączyła również Polska. Pierwszy przypadek groźnego wirusa A-H1N1 wykryto u mieszkanki Tarnobrzega, która obecnie przebywa w szpitalu w Mielcu. Czy jesteśmy przygotowani na ewentualne przypadki zachorowań na świńska grypę na terenie powiatu tomaszowskiego?
 
Wczoraj (6 maja) odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, podczas którego omawiano stan przygotowania odpowiednich służb na ewentualne zagrożenie wystąpienia pandemii grypy A/H1N1. Zatem, na zebraniu obecni byli: Sekretarz Powiatu Jerzy Kowalczyk, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Marianna Wypych-Osuch, Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Michał Czechowicz, p.o. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Anna Ulrych, Komendant Powiatowy Policji Mirosław Domański, Powiatowy Lekarz Weterynarii Krzysztof Zając, Z-ca Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej Robert Owczarek, Dyrektor Szpitala Rejonowego Jacek Chyliński, przedst. 25 Brygady Kawalerii Powietrznej Zbigniew Chlebosz. 
 
„Jednostka jest przygotowana do podjęcia wszelkich rodzajów działań, związanych z realizacją zadań w zakresie zarządzania kryzysowego. Myślę, że w sytuacji, kiedy będzie konieczne zabezpieczenie rejonu, w którym stwierdzono takie ognisko, nie będzie problemu, żeby taki rejon zabezpieczyć, również w zakresie ustaleń osób, które mogłyby mieć związek z osobami zakażonymi” zapewniał komendant Mirosław Domański. Również inni przedstawiciele służb wyrazili gotowość swoich placówek do walki z ewentualną pandemią grypy. W szpitalu zostały wydzielone dwie sale na oddziale zakaźnym, dla ewentualnych pacjentów, u których wykryto wirus. Gdyby pojawiła się konieczność izolowania osób, wówczas O.S.W. Borki służyłby, jako obiekt przeprowadzenia kwarantanny. Ośrodek ma własne ujęcie wody i jest oddalony od skupiska ludzi.

Jednak jednogłośnie stwierdzono, że na terenie powiatu tomaszowskiego nie występuje zagrożenie pandemii wirusem grypy A/H1N1.