O czystości w mieście z Prezydentem

635
Serdecznie zapraszamy na debatę podsumowującą dotychczasowe działania przeprowadzone w ramach projektu „Bury Miś” w ramach akcji „Masz głos ,masz wybór”.  Wraz z naszymi gośćmi postaramy się odpowiedzieć, jak dbać o czystość i porządek w naszym mieście?  Chcemy, aby debata zachęciła wszystkich do współpracy i przypomniała jednocześnie, że również mieszkańcy mają ogromny wpływ na wizerunek Tomaszowa Mazowieckiego. Naczelną zasadą akcji „Masz głos, masz wybór” jest jej bezstronność, debata ma być zatem być okazją do rzeczowej rozmowy, prezentującej argumenty różnorodnych środowisk i osób o odmiennych poglądach. Debata powinna stać się forum dla wymiany opinii pomiędzy samorządem i mieszkańcami.

Do udziału w debacie zapraszamy min. przedstawicieli władz lokalnych, spółdzielni mieszkaniowych, Straż Miejską oraz  mieszkańców, którym zależy na poprawie wizerunku miasta, porządku i czystości.  

Debata odbędzie się dnia 25 maja 2009 r.(poniedziałek)  w godzinach od 17 do 19  w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Konstytucji 3 maja 65/67 w Auli nr 3. Wstęp wolny.

Program debaty:
Wstęp 17.00-17.15
1. Powitanie wszystkich przybyłych na spotkanie gości, przedstawienie Organizatora.

2. Zaprezentowanie celu oraz przedstawienie planu spotkania – zgodnie ze Scenariuszem. Podanie  ram czasowych.
3. Wprowadzenie zasad obowiązujących wszystkich uczestników spotkania (Regulamin spotkania).
 
Część zasadnicza spotkania 17.15 – 19.00
 
1.  Zaprezentowanie Raportu z dotychczasowego przebiegu projektu  „Bury  Miś”  (17.15 – 17.30) 15 min.     
2. Prezentacja przedstawicieli Urzędu Miasta na temat podjętych działań oraz planów rozwiązania problemu zanieczyszczenia miasta Tomaszowa Mazowieckiego (17.30 – 17.45) 15 min.
3.  Zadawanie pytań przez prowadzącego oraz przez uczestników spotkania w zakresie przedmiotowego problemu (17:50 – 18:50) 60 min.
 
Ramy czasowe:
Dla zadającego pytanie (mieszkańcy, goście, media) – do 1 min.
Dla odpowiadającego (Prezydent, osoba wyznaczona przez Prezydenta) – do 3 min.
 
Po wyczerpaniu listy pytań lub mówców dopuszcza się zadawanie przez moderatora pytań wcześniej wpisanych na formularzach.
 
Krótkie podsumowanie debaty przez Prezydenta (18:45 – 18:50) – do 5 min
 
Podpisanie deklaracji (18:50-18:55) – do 5 min.
 
Zakończenie 18.55 – 19.00
 
1. Krótkie podsumowanie spotkania i zapowiedź kolejnych działań, prowadzonych w ramach akcji „Masz głos, masz wybór”.
2. Podziękowanie wszystkim za udział w spotkaniu.