Policja o bezpieczeństwie w sieci i handlu ludźmi

506
Już po raz kolejny w tomaszowskiej Komendzie Policji zorganizowano konferencję, poświęconą bezpieczeństwu w Internecie oraz handlu ludźmi. Spotkanie składało się z dwóch części. Tematem wciąż aktualnym w dobie silnego rozwoju Internetu, jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, które już od najmłodszych lat są jego użytkownikami. Podczas konferencji Magdalena Zych z Fundacji Kidprotect opowiadała o sposobach ochrony dzieci przed szkodliwymi treściami płynącymi z Internetu.

Druga część, której prelegentem była Anna Maria Przygoda z Departamentu Polityki Migracyjnej MSWiA, dotyczyła handlu ludźmi oraz skali tego zjawiska w Europie i Polsce. Ważnym aspektem przy omawianiu tego problemu, było omówienie sposobów przeciwdziałania temu zjawisku poprzez profilaktykę młodzieży. Dlatego na konferencji obecni byli dyrektorzy i pedagodzy z powiatu tomaszowskiego.