Kampanii Burego Misia ciąg dalszy

671
W ramach projektu „Bury Miś” organizowana jest debata z udziałem Prezydenta Miasta Rafała Zagozdona. Spotkanie, na które zaproszeni są mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego, będzie miało charakter dyskusji o utrzymaniu porządku i czystości w mieście. Plany rozwiązania problemu zanieczyszczenia przedstawią przedstawiciele Urzędu Miasta. Ponadto na spotkaniu obecni będą przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych oraz Straży Miejskiej.

Debata odbędzie się dzisiaj w godzinach 17.00-19.00 w Filii Uniwersytetu Łódzkiego przy ulicy Konstytucji 3 maja 65/67 w auli nr 3. Wstęp wolny.

Organizatorem spotkania jest Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych INNOWATOR.