Zmagania na słowa po angielsku

875
Popularyzowanie literatury anglojęzycznej wśród dzieci, rozwijanie poczucia estetyki poprzez piękno słowa mówionego czy też poszerzanie zainteresowań to główne cele I Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji w Języku Angielskim. Konkurs odbył się 28 maja w Tomaszowskim Centrum Chrześcijańskim TOMY.

Pomysłodawczyni konkursu, Agnieszka Promińska, rozesłała łącznie 20 zaproszeń do szkół podstawowych z powiatu tomaszowskiego. Odpowiedziało 6 placówek z Tomaszowa Mazowieckiego, i jedna z Inowłodza. Łącznie do konkursu przystąpiło 19 uczniów. Tak małe zaangażowanie innych szkoł, według Agnieszki Promińskiej, wynika z tego, że konkurs organizowany był po raz pierwszy, ale… nie po raz ostatni, zaznacza pani Agnieszka.

„Widać było zaangażowanie i przejęcie uczestników oraz ich dobre przygotowanie” relacjonowała członkini komisji Beata Krakowska z Wydawnictwa Szkolnego PWN. Przy ocenie wystąpień, zwracano szczególną uwagę na poprawność wymowy, oraz aspekt artystyczny.

 

 
Oto wyniki konkursu:
Kategoria: klasy 3-4
I miejsce: Szymon Markiewicz (SP 12)
II miejsce: Natalia Witkowska (SP 13)
III miejsce: Kinga Pietrzak (SP 12)

Kategoria: klasy V-VI
I miejsce: Maja Mieszczankowska (SP 10)
II miejsce: Dawid Piórkowski (SP 13)
III miejsce: Ewa Filipiak (O.K. Tkacz).

Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Maz. przy współpracy Ośrodka Kultury "TKACZ" w Tomaszowie Maz. oraz Tomaszowskiego Centrum Chrześcijańskiego TOMY.
 
Agnieszka Promińska szczególnie dziękuje Dianie Dylewskiej z O.K. "TKACZ", Mirkowi Bernackiemu z O.K. "TKACZ" oraz Patrycji Kowalskiej nauczycielce języka angielskiego z SP 12 za pomoc w organizacji turnieju.