Konsultacje społeczne na temat bulwarów rzeki Wolbórki

661
Konsultacje obejmą zagospodarowanie obszaru pomiędzy ulicą Legionów, a Warszawską. Mają one na celu ułatwić opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przebudowy Bulwarów, łącznie ze wzniesieniem kładek pieszo-rowerowych nad rzeką Wolbórką. Projekt ten jest wpisany na listę Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Park Bulwary powinien zostać zagospodarowany w sposób umożliwiający jego pełną funkcjonalność. Udział w konsultacjach może wziąć każdy przez wypełnienie specjalnej ankiety dostępnej na oficjalnej stronie Urzędu Miasta www.tomaszow-maz.eu.