KOMUNIKAT O KĄPIELISKACH

412
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Maz, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.) oraz rozp. Ministra Zdrowia z dnia 16.10.2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz.U. z 2002 r. Nr 183, poz. 1530) informuje, że woda w kąpieliskach na Zalewie Sulejowskim w Smardzewicach, w Borkach i w Treście oraz na rzece Pilicy w Tomaszowie Maz. nie nadaje się do kąpieli.
 
 
 
 
żródło: www.pis.lodz.pl/tomaszow