Międzynarodowy dzień młodzieży w Tomaszowie

755

Podczas happeningu przeprowadzono sondaż na temat: "Z czym kojarzy się Panu/Pani młodość?". Temat pobudził uczestników sondażu do wspomnień, a odpowiedzi zostały przedstawione w formie "prania" rozwieszonego na Placu Kościuszki. Przeprowadzono także konkurs plastyczny dla najmłodszych pt. "Nasze miasto". Wszystkie prace zostały nagrodzone. Organizatorzy malowali dzieciom twarze, oraz informowali o inicjatywach w ramach organizacji " Youth for Understanding Poland" wzbudzając wiele zainteresowania i pozytywnych emocji.