Mój dom w moich rękach – kolejna dotacja

684
Dotację otrzymało w sumie 25 samorządów. Do rozdysponowania w konkursie była kwota 1 680 000 zł.
Nasi  samorządowcy starali się o dotację  w wysokości 100 tys. zł, jednakże dostali 70 tys. zł, co ma pokryć remont 10 lokali socjalnych. Niestety nie udało się zdobyć całej kwoty przez co zostanie ograniczony zakres remontów. 
 
Liczba osób oczekujących na lokal socjalny w Tomaszowie według danych z maja 2009 to aż 342 osoby.
Część z tych osób zamieszka wkrótce w świeżo wyremontowanych lokalach. W ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy 10 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym będzie pracowało w ramach  robót publicznych przy remoncie tychże lokali.  Docelowo ma zostać utworzone także pierwsze w mieście mieszkanie chronione przeznaczone dla młodych osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, oraz jeden lokal na cele eksmisji pozwalając rodzinie która znalazła się w przejściowych kłopotach zamieszkać w godziwych warunkach.
 
Projekt będzie realizowany przez Urząd Miasta wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Urzędem Pracy oraz Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.