W drodze po unijne pieniądze

699
Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zaprasza osoby zainteresowane pozyskiwaniem dotacji unijnych, do udziału w bezpłatnych szkoleniach poświęconych przygotowaniu i realizacji projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 pt. „W drodze po unijne pieniądze – wypełnianie wniosku w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013 oraz zasady przygotowania studium wykonalności”.
 

Szkolenia adresowane są do potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 zamierzających składać wnioski o dofinansowanie projektów ramach konkursów rozpoczynających się w dniu 24 sierpnia 2009 r.
Każdy z trzech dwudniowych cyklów szkoleniowych poświęcony będzie jednemu z trzech następujących działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego:
 

  •  Działanie II.5: Zagrożenia środowiska
  •  Działanie II.6: Ochrona powietrza
  •  Działanie V.1: Infrastruktura ochrony zdrowia 

 
Terminy i miejsca szkoleń

 

  •  Działanie II.5: Zagrożenia środowiska – 2-3 września 2009 r., Łódzki Dom Kultury, ul. Traugutta 18, sala nr 313
  •  Działanie II.6: Ochrona powietrza – 7-8 września 2009 r., Łódzki Dom Kultury,ul. Traugutta 18, sala nr 313
  •  Działanie V.1: Infrastruktura ochrony zdrowia – 9-10 września 2009 r., Łódzki Dom Kultury, ul. Traugutta 18, sala nr 221
  • Warsztaty szkoleniowe dotyczące Studium Wykonalności w praktyce – analiza kosztów i korzyści – 11 września 2009 r., Łódzki Dom Kultury ul. Traugutta 18, sala nr 221
 
 
Szczegółowe informacje oraz zapisy na stronie internetowej www.rpo.lodzkie.pl