Uhonorowani po 70 latach

668
Obelisk stanowić będzie głaz narzutowy o średnicy ok.1m z przytwierdzoną do niego tablicą zwróconą frontem do ul.Warszawskiej.Na tablicy znajdować się będzie inskrypcja następującej treści :
W HOŁDZIE
PŁK STANISŁAWOWI HOJNOWSKIEMU
DOWÓDCY 45 PUŁKU PIECHOTY STRZELCÓW KRESOWYCH
ORAZ
ŻOŁNIERZOM WOJSKA POLSKIEGO

POLEGŁYM W WALCE Z NIEMICKIM NAJEŹDŹCĄ
W OBRONIE TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
W DNICH 6-7 WRZEŚNIA 1939 ROKU.

W 70 ROCZNICE WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ
MIESZKAŃCY TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO.
Prezydent Miasta spełnia tym samym inicjatywę podjętą 20 lat temu przez radnych I kadencji,którzy dla upamiętnienia 50 rocznicy wydarzeń wrześniowych 1939 roku ustawili płytę z napisem:W tym miejscu stanie pomnik w hołdzie obrońcom ojczyzny.Szkoda tylko,że zajęło to władzom Tomaszowa całe 20 lat.Lepiej późno,niż wcale.W tym temacie wypowiedział się na wczorajszej sesji były wnioskodawca,radny I kadencji Pan Zygmunt Jędrzejczak.