Zaczęli rewitalizować

656
W budynku przy pl. Kościuszki 18 powstanie Centrum Dialogu Społecznego (CDS), miejsce integracji społecznej, służące budowaniu partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju obszaru rewitalizacji. CDS ma łączyć zaangażowanie władz samorządowych, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, szkół, przedsiębiorców oraz innych instytucji i stowarzyszeń, które chcą brać udział w budowaniu zespołów lokalnego rozwoju.
 
Celem takich grup będzie efektywne rozwiązywanie lokalnych problemów i wykorzystanie potencjału oddolnych szans rozwojowych w dziedzinach społecznych i gospodarczych.
Wyłonionym w przetargu wykonawcą projektu jest firma pn. „Pracownie Konserwacji Zabytków Nad Łódką” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.