XLVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

566
Poniżej prezentujemy porządek obrad.  
 
 
1.Otwarcie sesji i powitanie zebranych.
 
2.Przedstawienie porządku obrad.
 
3.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki do realizacji projektu pn. „Wiedzieć więcej, patrzeć dalej” dla uczniów gimnazjów w Tomaszowie Mazowieckim.
 
4.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki do realizacji projektu pn. „Warto umieć więcej” dla uczniów szkół podstawowych w Tomaszowie Mazowieckim.
 
5.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2009 rok”.
 
6.Zamknięcie obrad XLVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.