Sukces Pikniku „Lokalni Niebanalni”

610

13 września 2009 r. ,odbył się na Przystani w Tomaszowie Maz. Piknik Organizacji Pozarządowych „Lokalni Niebanalni”. Impreza spotkała się z ogromnym zainteresowaniem tomaszowian. W interaktywnej grze „Mapa Skarbów” wzięło udział 452 uczestników.

 

Wśród atrakcji przygotowanych przez organizatorów znalazło się miedzy innymi: strzelanie z łuku, możliwość wejścia na dach

bojowego wozu strażackiego. Mieszkańcy naszego miasta mogli również obejrzeć prawdziwe pistolety i karabiny,

samochody rajdowe, stare motocykle oraz wioski słowiańskie.

 

Dla osób które ukończyły grę organizatorzy rozlosowali prawie 100 nagród, wśród których 3 główne ufundował Prezydent Miasta : aparat fotograficzny, odtwarzacze DVD i MP4, plecaki i inne upominki.

Współorganizatorzy:
• Abstynenckiego Stowarzyszenia Klubu Wzajemnej Pomocy „ALA”,
• Polskiego Czerwonego Krzyża – Zarządu Rejonowego,
• Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków – Zarządu Miejsko – Powiatowego,
• Stowarzyszenia Abstynenckiego „AZYL”,
• Stowarzyszenia Amatorów Plastyków,
• Tomaszowskiego Towarzystwa Miłośników i Opieki nad Zwierzętami,
• WKCh Społeczności Chrześcijańskiej TOMY,
• Związku Harcerstwa Polskiego – Chorągwi Łódzkiej – Komendy Hufca Tomaszów Mazowiecki
za zaangażowanie w przygotowanie imprezy, za inwencję, za wiele pracy i wsparcie w chwilach zwątpienia. Jesteście wspaniali !
Jednocześnie dziękujemy za wspaniałą prezentację, pomysłowość i chęć zabawy wszystkim organizacjom uczestniczącym w Pikniku. A były to:
• Polski Czerwony Krzyż – Zarząd Rejonowy,
• Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Łódzka – Komenda Hufca Tomaszów Mazowiecki,
• Klub Sportowy „AMBER”,
• Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Innowator”,
• Tomaszowskie Towarzystwo Miłośników i Opieki nad Zwierzętami,
• Stowarzyszenie Amatorów Plastyków,
• Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Zarząd Miejsko – Powiatowy,
• Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło w Tomaszowie Mazowieckim,
• Stowarzyszenie Dolina Pilicy,
• Stowarzyszenie Pomocy „Arka Noego”,
• Stowarzyszenie Łucznicze „ARCUS”,
• Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku,
• Klub Japońskich Sztuk i Sportów Walki „BUSHIDO”,
• Zarząd Miejski Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,
• Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
• WKCH Społeczność Chrześcijańska „TOMY”,
• Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „ALA”,
• Stowarzyszenie Abstynenckie „AZYL”,
• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Powiatowy,
• Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy,
• Związek Strzelecki „STRZELEC”,
• Tomaszowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych,
• Polski Związek Niewidomych – Koło nr 21 w Tomaszowie Mazowieckim,
• Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych,
• Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Fundacji Społecznej „RAZEM”,
• Stowarzyszenie Przyjaciół Kajakarstwa „WODNIK”,
• Polski Związek Głuchych – Oddział Łódzki – Koło Terenowe w Tomaszowie Mazowieckim,
• Fundacja na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych „LOS”,
• Polskie Porozumienie Samorządowe – Zarząd Główny,
• Stowarzyszenie Posiadaczy Pojazdów Zabytkowych „Weteran”,
• Automobilklub Tomaszowski,
• Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej,
• X – Bikers.


GALERIA