Wolny czas na torze łyżwiarskim

692

Ceny biletów za jedną ślizgawkę:

  • normalny 5,00,-         
  • ulgowy /dzieci, młodzież szkolna /  4,00,-
  • karnet normalny /20 wejść/  80,00,-
  • karnet ulgowy /20 wejść/ 60,00,- 
  • opłata za 1 godz. korzystania z toru łyżwiarskiego przez PZŁSz, kluby i inne stowarzyszenia         900,00 –
  • opłata za korzystanie z toru łyżwiarskiego podczas treningu /tj. 1,5 godz. za 1 osobę/  6,00,-