Turniej Młoda Krew Ratuje Życie

616

Turniej trwał od 1 września 2009 roku do 30 kwietnia 2010. Jego głównym organizatorem na szczeblu rejonowym, okręgowym i ogólnopolskim jest Polski Czerwony Krzyż. Celem turnieju jest przede wszystkim zwiększenie liczby honorowych krwiodawców wśród uczącej się pełnoletniej młodzieży. Krwi dla ratowania życia i zdrowia ciągle brakuje dlatego zachęca się uczniów do popularyzowania idei honorowego oddawania krwi.

 

I Liceum od początku uczestniczy w rywalizacji turniejowej. Bezpośrednio zajmuje się tym Klub HDK PCK założony w 2002 roku. W czasie ostatniej edycji zorganizowano 4 akcje zbiorowego oddawania krwi. Dwukrotnie do szkoły przyjechał ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi (22 września i 13 kwietnia), a dwa razy grupy młodzieży oddawały krew w Punkcie Pobrań RCKiK na terenie szpitala (15 grudnia i 10 lutego). Ponadto uczniowie przychodzili do punktu indywidualnie. Łącznie 64 osoby oddały 49,5 litra krwi, co jest najlepszym wynikiem w historii istnienia Klubu. Trzeba dodać, że częstotliwość oddawania krwi jest ograniczona. Mężczyźni mogą ją oddawać co dwa miesiące, a kobiety co trzy. Większość członków Klubu oddało krew co najmniej dwukrotnie, a są tacy, którzy zgłosili się po 4-5 razy. Za tak wspaniałą postawę prawie 40-osobowa grupa honorowych dawców krwi została wyróżniona przez dyrekcję I LO listami uznania.

 

Oceniane zostały też działania promocyjne na rzecz honorowego krwiodawstwa. W szkole co roku odbywały się spotkania informacyjno-promocyjne wszystkich uczniów klas drugich. W kwietniu młodzież spotkała się z panią Anetą Świątczak z RCKiK, która w swoim wystąpieniu połączonym z prezentacją multimedialną przekazała najistotniejsze informacje. Honorowe krwiodawstwo propagują również nauczyciele naszej placówki, m.in. nauczyciele biologii. Tradycją stało się wręczanie legitymacji HDK podczas uroczystości lub apeli szkolnych. Tak było i tym razem. W klasach działają tzw. liderzy HDK, którzy informują o akcjach oraz sporządzają listy chętnych osób, które chcą oddać krew.

 

Skuteczność promocyjnych działań potwierdza stale zwiększająca się liczba honorowych dawców. Chętnych jest jeszcze więcej, ale z różnych i to uzasadnionych przyczyn nie każdy może nim zostać. Ostatnio działalność szkoły na rzecz honorowego krwiodawstwa doceniło Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi przekazując dyrektor I LO Ewie Męcinie stosowne podziękowanie.